31 Ekim 2013 Perşembe

Seyahatname

Seyahatname (سياحت نامه), Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur.

Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır.

Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Olaylara çoğu defa alaycı bir tavırla yaklaşan Evliya Çelebi, bazen naklettiği olayları renklendirmek amacıyla uydurma haberler ve olaylar da ortaya atmış, okuyucunun ilgisini çekmek için aklın alamayacağı garip olaylara da yer vermiştir.

Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatnâme'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.25 Mart 1611'de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğdu. Babası Derviş Mehmed Zilli, Süleyman'dan I. Ahmed’e kadar ki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferlere katılmıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul'a yerleşmiştir.
Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etti.

Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an'ı ezberleyerek hafız olmuştur. Öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev aldı. Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi düşünülüyordu.

​KİTAP ORİJİNALİNDEN TARANMIŞTIR VE 698 SAYFADIR.​


30 Ekim 2013 Çarşamba

Topkapı Sarayı Müzesi - İslam Minyatürleri

Topkapı Sarayı Müzesi - İslam Minyatürleri e-kitabı

Osmanlı Padişahları kitaba, özellikle sanat eseri niteliğindeki el yazma ve minyatürlü eserlere büyük ilgi göstermişlerdir. Bir yandan Saray atölyelerinde eşsiz minyatürlerle, süslü eserler hazırlanırken diğer yandan da İslam dünyasının diğer bölgelerinde hazırlanmış eserler alınarak Sarayda toplanmıştır. Dolayısı ile burada İslam dünyasının çeşitli minyatür örneklerine rastlamak mümkündür. İlhanlı, Celayirli, Tirmulu, Safevi  ve Türkmen minyatürlerinin son derece önemli örnekleri mevcuttur.

Minyatür ve yazma eser olarak dünyanın sayılı koleksiyonlarından birini barındıran Topkapı Sarayı’ndaki bu eserler Saray müze olduğunda çeşitli yerlere dağılmış bulunuyordu. Daha sonra Sarayın 3. avlusunda “Yeni kütüphane” adıyla oluşturulan bölümde tasnif edilerek geldiklere yere ve kategorisine göre bölümlendirilmişlerdir.

Eserde  15. asrın 2. yarısından itibaren  19. asır başlarına kadar Osmanlı Sarayındaki minyatürler belirli bir gelişim çizgisinde yer almaktadır. Ayrınca minyatür üslübu konusunda özlü bilgiler bulunmaktadır.

29 Ekim 2013 Salı

Şifalı Bitkiler

Şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri
 
Şifalı bitkiler insanlık tarihinin yıllarından beri, insanların her türlü ihtiyaçlarından, ilaç, yiyecek, boya vs. kullandıkları ve aynı zamanda faydaları hakkında herhangi bir tereddüt bulunmayan bitkiler içerir.

El Falı

El Falı e-kitabı indir
El falı sanatı (şiromansi, chirognomonie) Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek kadar uzak bir geçmişi olan bir gizli bilimdir. Özellikle Bohemyalılar (çingeneler) tarafından uygulana gelmiştir. Okültistler de (gizli bilimciler) bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

 Eskiden, sol elin ruhsal doğaya (karanlık yan) ve sağ elin de aktif doğaya (aydınlık) ait olduğu kabul edilirdi. Daha sonra, karanlık ile kötünün yanlış bağdaştırılması sonucu sol el karanlık güçlerle özleştirildi. Kötü (sinister) sözcüğünün orijinal karşılığı "sol"dur. El ve iskambil falını Batı’da kuşaklar boyu sürdüren çingeneler geleneksel olarak sol eli okurlar. Bunun nedeni belki, sol elin, kişinin ezoterik ya da gizemli yanını temsil etmesi, belki de "kalbe daha yakın" olmasıdır.

24 Ekim 2013 Perşembe

23 Ekim 2013 Çarşamba

Ayet ve Hadislerden Dualar

IÇINDEKILER
Kaside-i Bürde ve Imam-ı Busirî (K.S.) Hazretleri ................... 7
HERGÜN OKUNACAK EVRÂD ....................................... 11
Duâ ve Israk Namazı ile ilgili Hadîs-i Serifler .................... 12
Kur’an-ı Kerim okumaya baslarken okunacak Duâ  ............... 14
Yâsin-i Serif Sûresi  ................................................................. 18
Salat-ı Tefriciye Duâsı  ............................................................ 30
Esmâ-ül Hüsnâ (Cenâb-ı Hakk’ın 99 ismi) .............................. 36
Uyurken ve Sabah Kalkınca Okunacak Dualar  ...................... 42
PAZARTESI EVRÂDI ......................................................... 47
Tevekkül Âyetleri .................................................................. 49
Hıfz (Korunma) Âyetleri  ......................................................... 63
7 Korunma Âyeti .......................................................................70
Hasbiyallah (Allah bana yeter) Duâsı  ..................................... 76
Korunma Duâsı  ....................................................................... 80
Bürde Kasidesi (69-90)  ........................................................... 86
Pazartesi Günü Duâsı  .............................................................. 90
SALI EVRÂDI ...................................................................... 95
Selamet (Kurtulus) Âyetleri ................................................. 97
Sifâ Âyetleri  .......................................................................... 108
Ism-i Â’zam Duâsı  ................................................................ 108
Besmele-i Serife Duâsı  ......................................................... 114
Yâ Ilâhî Duâsı ........................................................................ 116
Âsıkların Reisi Veysel Karanî’nin (K.S.)
Duâlarından bir kısım  ........................................................... 118
Hüsn-ü Hâtime (Güzel Ölebilme) ve Iman Duâsı  ................. 120
Imanı Yenileme Duası  ........................................................... 122
Hüsn-ü Hâtime ve Iman Duâsı  .............................................. 122
Abdülkâdir-i Geylânî’nin Salavat Duâsı  ............................... 126
Nur Duâsı  .............................................................................. 136
466 sayfadır

http://turbobit.net/pcol0wvqt4a0.html

22 Ekim 2013 Salı

Hafıza Geliştirme Teknikleri


Hafıza Geliştirme Teknikleri - PDF e-Kitabı indir

İngilizce kelimeleri ya da ezberlemek istediğiniz herhangi bir şeyi bu kitaptaki pratik teknikler ve uygulamalarla kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ayrıca, iki basamaklı bir sayının karesini de kolayca alabileceksiniz.. Deneyin ve görün..